APPARATUR

Klinikken er i januar 2010 moderniseret med det nyeste digitale DR-system, som giver lavere stråledosis og bedre billedkvalitet end de hidtidige CR-systemer.

Klinikken er i besiddelse af moderne røntgenudstyr og en moderne mammomat, gennemlysningsapparatur, tre almindelige røntgenapparater og thoraxstativ. Vi har endvidere plader til stående optagelser.

Vi har 3 ultralydsapparater – alle high-end apparater med avanceret farve Dopplerfunktion.

Digitaliseret og elektronisk
Klinikken er digitaliseret, så alle undersøgelser brændes på en cd-rom, som du får med hjem. Undersøgelsen gemmes endvidere elektronisk i 5 år, og du eller din læge/hospital kan senere få en kopi af undersøgelsen.

Undersøgelser af høj kvalitet
Vores klinik og udstyr tilses løbende af vores ansvarlige fysiker. Det sikrer, at stråledosis er lav og ligger under de gældende grænseværdier, og at udstyret altid er i orden. Herved sikrer vi dig lav stråledosis ved røntgenundersøgelser og apparatur, der sikrer en optimal undersøgelse af høj kvalitet.

Klinikken er i besiddelse af moderne røntgenudstyr og en moderne mammomat