Information for læger

Alle praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstaden med ydernummer kan henvise patienter med bopæl i Region Hovedstaden til undersøgelse hos os – for gruppe 1 patienter er undersøgelsen gratis, for gruppe 2 patienter er der en vis egenbetaling.

Henvisninger sendes via RefHost henvisningshotel
EDI-lokationsnummer: 5790000143870


Ydernumre: 

Peter Recke: 200913

Marc Allan Hansen: 200921

Kristoffter Lindskov Hansen: 202231

Henrik Gutte Borgwardt: 202118


Det bemærkes, at patienterne som udgangspunkt undersøges af den læge, der er på arbejde. Det er derfor ikke sikkert, at patienten undersøges af den læge, der henvises til.

Vi har en akutfunktion. Det 
betyder, at du ved akut behov for undersøgelse af en patient kan ringe på vores lægetelefon. Så finder vi en tid samme dag eller næste dag. Vi sender svar på undersøgelsen efter et par timer via EDIFACT.

 

Oplysning om lægetelefonnummeret kan fås ved henvendelse på telefon 32 55 58 11 eller via e-mail til post@amagerroentgen.dk med oplysning om dit ydernummer eller EDIFACT-nummer. Så sender vi lægetelefonnummeret til dig. Det telefonnummer bør dog kun benyttes ved akutte henvendelser, og bør ikke udleveres til patienten selv.

Ventetid
Vores ventetid for alle patienter er som regel forholdsvis kort, og vi sender svar senest 2 arbejdsdage efter undersøgelsen via EDIFACT. 


Patienten kan få røntgenundersøgelsen med på cd-rom hvis du ønsker det. Vi gemmer endvidere undersøgelsen elektronisk i 5 år, og du vil altid kunne få en kopi senere

Retningslinjer for henvisninger
I henhold til strålebeskyttelsesbekendtgørelsen (nr. 669 af 1. juli 2019) skal den ansvarlige leder fastsætte retningslinjer for henvisninger til røntgen-
​​​​​undersøgelser . Lederen skal sørge for, at de der henviser, har adgang til de retningslinjer og til oplysninger om stråledosis. Læs mere her
 

 

Undersøgelser
Klinikken udfører stort set alle former for røntgen- og ultralydsundersøgelser, også med doppler. Vi udfører også klinisk mammografi, tyndtarmspassage, oesophagus og HSG. Der er ingen begrænsninger i, hvilke undersøgelser du kan henvise til.

 

​​​​Det udvidede frie sygehusvalg
Vi har endvidere en aftale med Danske Regioner under det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor der er en ventetidsgaranti på 1 måned. For at benytte den ordning skal patienten anmode hospitalet, der har modtaget henvisningen fra dig, om at sende henvisningen til os. Nærmere oplysninger findes på 
www.sygehusvalg.dk.
 

Bopæl uden for Region Hovedstaden

Andre patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden modtages naturligvis også gerne, men vær hér opmærksom på, at patienten eller dennes forsikring skal betale for undersøgelsen.