DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG
Vi har endvidere en aftale med Danske Regioner under det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor der er en ventetidsgaranti på 1 måned. For at benytte den ordning skal patienten anmode hospitalet, der har modtaget henvisningen fra dig, om at sende henvisningen til os. Nærmere oplysninger findes på www.sygehusvalg.dk.


BOPÆL UDEN FOR REGION HOVEDSTADEN
Andre patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden modtages naturligvis også gerne, men vær hér opmærksom på, at patienten eller dennes forsikring skal betale for undersøgelsen.