FOR LÆGER

Alle praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstaden med ydernummer kan henvise patienter med bopæl i Region Hovedstaden til undersøgelse hos os – for gruppe 1 patienter er undersøgelsen gratis, for gruppe 2 patienter er der en vis egenbetaling.

Henvisninger sendes via RefHost henvisningshotel
EDI-lokationsnummer: 5790000143870
Ydernummer: 200077

Vi har en akutfunktion, hvilket betyder, at du ved akut behov for undersøgelse af patienter kan ringe på vores lægetelefon. Så finder vi en tid samme dag. Du vil kunne få svar på undersøgelsen telefonisk efter nogle timer.

Oplysning om lægetelefonnummeret kan fås ved henvendelse på telefon 32 55 58 11, via fax 32 55 43 31 eller via e-mail til amagerroentgen@amagerroentgen.dk med oplysning om dit ydernummer eller EDIFACT-nummer. Så sender vi lægetelefonnummeret til dig. Det telefonnummer bør dog kun benyttes ved akutte henvendelser, og bør ikke udleveres til patienten selv.

Ventetid
Vores ventetid for alle patienter er ganske kort, og vi sender svar dagen efter via EDIFACT eller med almindelig post. Alle røntgenoptagelser dobbeltgranskes.

Patienten får undersøgelsen med på cd-rom. Vi gemmer endvidere undersøgelsen elektronisk i 5 år, og du vil altid kunne få en kopi senere

Retningslinjer for henvisninger
I henhold til § 17 i røntgenbekendtgørelsen skal den ansvarlige leder fastsætte retningslinjer for henvisninger til røntgen-
undersøgelser og skal sørge for, at de der henviser, har adgang til disse samt til oplysningerom stråle dosis. Læs mere her

Undersøgelser
Klinikken udfører stort set alle former for røntgen- og ultralydsundersøgelser, herunder udvidet mammografi (ca. 5.000 undersøgelser pr. år), diverse kontrastundersøgelser, bl.a. ventrikel, colon med dobbeltkontrast, tarmpassage, i.v. urografi og HSG samt diverse ultralydsundersøgelser med Doppler. Der er ingen begrænsninger i, hvilke undersøgelser du kan henvise til.

De eneste undersøgelser vi ikke foretager, er MCU af børn under 13 år, i.v. urografi af børn under 13 år, ultralydskontrastundersøgelser og ortopantomografi.

Det Udvidede Frie Sygehusvalg - Læs mere her

Bopæl uden for Region Hovedstaden - Læs mere her