Apparatur

Klinikken benytter apparatur med det nyeste digitale DR-system, som giver lavere stråledosis og bedre billedkvalitet end de hidtidige CR-systemer.
Klinikken er i besiddelse af moderne røntgenudstyr og en moderne mammomat, gennemlysningsapparatur, tre almindelige røntgenapparater og thoraxstativ. Vi har endvidere plader til stående optagelser.

Vi har 3 ultralydsapparater – alle high-end apparater med avanceret farve Dopplerfunktion.


Digitaliseret og elektronisk
Klinikken er digitaliseret, så alle undersøgelser kan brændes på en cd-rom. Undersøgelserne gemmes endvidere elektronisk i 5 år, og man kan altid senere få en kopi af undersøgelsen.

Undersøgelser af høj kvalitet
Vores klinik og udstyr tilses løbende af vores ansvarlige fysiker. Det sikrer, at stråledosis er lav og ligger under de gældende grænseværdier, og at udstyret altid er i orden. Herved sikrer vi dig lav stråledosis ved røntgenundersøgelser og apparatur, der sikrer en optimal undersøgelse af høj kvalitet.