For læger

Alle praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstaden med ydernummer kan henvise patienter med bopæl i Region Hovedstaden til undersøgelse hos os – for gruppe 1 patienter er undersøgelsen gratis, for gruppe 2 patienter er der en vis egenbetaling.

Henvisninger sendes via RefHost henvisningshotel

EDI-lokationsnummer: 5790000143870

Ydernumre:
Peter Recke: 200913
Marc Allan Hansen: 200921
Kristoffer Lindskov Hansen: 202231
Henrik Gutte Borgwardt: 202118
 

Undersøgelsen

Det bemærkes, at patienterne som udgangspunkt undersøges af den læge, der er på arbejde. Det er derfor ikke sikkert, at patienten undersøges af den læge, der henvises til.

Vi har en akutfunktion. Det betyder, at du ved akut behov for undersøgelse af en patient kan ringe på vores lægetelefon. Så finder vi en tid samme dag eller næste dag. Vi sender svar på undersøgelsen efter et par timer via EDIFACT.

Oplysning om lægetelefonnummeret kan fås ved henvendelse på telefon 32 55 58 11 eller via e-mail til post@amagerroentgen.dk med oplysning om dit ydernummer eller EDIFACT-nummer. Så sender vi lægetelefonnummeret til dig. Det telefonnummer bør dog kun benyttes ved akutte henvendelser, og bør ikke udleveres til patienten selv.

Ventetid

Vores ventetid for alle patienter er som regel forholdsvis kort, og vi sender svar senest 2 arbejdsdage efter undersøgelsen via EDIFACT. 

Når svar på undersøgelsen er sendt til den henvisende læge, kan patienten kontakte klinikken og få adgang til svaret på undersøgelsen og billedoptagelserne via Pacs2Go.

Som henvisende læge kan du også rekvirere billedoptagelserne og få adgang til Pacs2Go.

Retningslinjer for henvisninger

I henhold til strålebeskyttelsesbekendtgørelsen (nr. 669 af 1. juli 2019) skal den ansvarlige leder fastsætte retningslinjer for henvisninger til røntgen-​​​​​undersøgelser. Lederen skal sørge for, at de der henviser, har adgang til de retningslinjer og til oplysninger om stråledosis.

Undersøgelser

Klinikken udfører stort set alle former for røntgen- og ultralydsundersøgelser, også med doppler. Vi udfører også klinisk mammografi, tyndtarmspassage, oesophagus og HSG.

Det udvidede frie sygehusvalg

Vi har endvidere en aftale med Danske Regioner under det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor der er en ventetidsgaranti på 1 måned. For at benytte den ordning skal patienten anmode hospitalet, der har modtaget henvisningen fra dig, om at sende henvisningen til os. Nærmere oplysninger findes på www.sygehusvalg.dk.

Bopæl uden for Region Hovedstaden

Andre patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden modtages naturligvis også gerne, men vær hér opmærksom på, at patienten eller dennes forsikring skal betale for undersøgelsen.

Apparatur

DR-system

Klinikken benytter apparatur med det nyeste digitale DR-system, som giver lavere stråledosis og bedre billedkvalitet end de hidtidige CR-systemer.
Klinikken er i besiddelse af moderne røntgenudstyr og en moderne mammomat, gennemlysningsapparatur, tre almindelige røntgenapparater og thoraxstativ. Vi har endvidere plader til stående optagelser.

Vi har 3 ultralydsapparater – alle high-end apparater med avanceret farve Dopplerfunktion.

Digitaliseret og elektronisk

Klinikken er digitaliseret, så alle undersøgelser kan brændes på en cd-rom. Billeddata (ultralyd- og røntgenbilleder) gemmes elektronisk i 5 år, og journaldata gemmes i 10 år. Man kan altid senere få en kopi af undersøgelsen.

Undersøgelser af høj kvalitet

Vores klinik og udstyr tilses løbende af vores ansvarlige fysiker. Det sikrer, at stråledosis er lav og ligger under de gældende grænseværdier, og at udstyret altid er i orden. Herved sikrer vi dig lav stråledosis ved røntgenundersøgelser og apparatur, der sikrer en optimal undersøgelse af høj kvalitet.