Apparatur

Klinikken er i besiddelse af moderne røntgenudstyr og en moderne mammomat, gennemlysningsapparatur, tre almindelige røntgenapparater og thoraxstativ. Vi har endvidere plader til stående optagelser.
Vi har 4 ultralydsapparater – alle high-end apparater med avanceret Dopplerfunktion.

Henvisninger sendes via DNHF (Den Nationale Henvisningsformidling)

EDI-lokationsnummer: 5790000143870

Ydernumre:
Peter Recke: 200913
Marc Allan Hansen: 200921
Kristoffer Lindskov Hansen: 202231
Henrik Gutte Borgwardt: 202118

DR-system

Klinikken benytter apparatur med det nyeste digitale DR-system, som giver lavere stråledosis og bedre billedkvalitet end de hidtidige CR-systemer.

Digitaliseret og elektronisk

Klinikken er digitaliseret, så alle undersøgelser kan brændes på en cd-rom. Billeddata (ultralyd- og røntgenbilleder) gemmes elektronisk i 5 år, og journaldata gemmes i 10 år. Man kan altid senere få en kopi af undersøgelsen.

Undersøgelser af høj kvalitet

Vores klinik og udstyr tilses løbende af vores ansvarlige fysiker. Det sikrer, at stråledosis er lav og ligger under de gældende grænseværdier, og at udstyret altid er i orden. Herved sikrer vi dig lav stråledosis ved røntgenundersøgelser og apparatur, der sikrer en optimal undersøgelse af høj kvalitet.