For læger

Alle praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstaden med ydernummer kan henvise patienter med bopæl i Region Hovedstaden til undersøgelse hos os – for gruppe 1 patienter er undersøgelsen gratis, for gruppe 2 patienter er der en vis egenbetaling.

Henvisninger sendes via DNHF (Den Nationale Henvisningsformidling)

EDI-lokationsnummer: 5790000143870

Ydernumre:
Peter Recke: 200913
Marc Allan Hansen: 200921
Kristoffer Lindskov Hansen: 202231
Henrik Gutte Borgwardt: 202118

Undersøgelsen

Det bemærkes, at patienterne som udgangspunkt undersøges af den læge, der er på arbejde. Det er derfor ikke sikkert, at patienten undersøges af den læge, der henvises til.

Ventetid

Vores ventetid for alle patienter er som regel forholdsvis kort, og vi sender svar senest 2 arbejdsdage efter undersøgelsen via EDIFACT. 

Når svar på undersøgelsen er sendt til den henvisende læge, kan patienten kontakte klinikken og få adgang til svaret på undersøgelsen og billedoptagelserne via Pacs2Go.

Som henvisende læge kan du også rekvirere billedoptagelserne og få adgang til Pacs2Go.

Retningslinjer for henvisninger

I henhold til strålebeskyttelsesbekendtgørelsen (nr. 669 af 1. juli 2019) skal den ansvarlige leder fastsætte retningslinjer for henvisninger til røntgen-​​​​​undersøgelser. Lederen skal sørge for, at de der henviser, har adgang til de retningslinjer og til oplysninger om stråledosis.

Undersøgelser

Klinikken udfører stort set alle former for røntgen- og ultralydsundersøgelser inkl. Doppler undersøgelser. Vi udfører også klinisk mammografi, 3D røntgen, tyndtarmspassage, og røntgenundersøgelse af oesophagus med kontraststof.

Det udvidede frie sygehusvalg

Vi har endvidere en aftale med Danske Regioner under det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor der er en ventetidsgaranti på 1 måned. For at benytte den ordning skal patienten anmode hospitalet, der har modtaget henvisningen fra dig, om at sende henvisningen til os. Nærmere oplysninger findes på www.sygehusvalg.dk.

Bopæl uden for Region Hovedstaden

Andre patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden modtages naturligvis også gerne, men vær hér opmærksom på, at patienten eller dennes forsikring skal betale for undersøgelsen.