Om os

Røntgen – Ultralydklinikken ejes af 4 speciallæger i diagnostisk radiologi:

  • Peter von der Recke, speciallæge i radiologi, ph.d.
  • Marc Allan Hansen, speciallæge i radiologi
  • Kristoffer Lindskov Hansen, speciallæge i radiologi, ph.d., dr.med.
  • Henrik Gutte Borgwardt, speciallæge i radiologi, ph.d.

Udover speciallægerne er det faste personale i klinikken på omkring 20 engagerede ansatte, der fordeler sig mellem radiografer, sekretærer, medhjælpere og receptionister.

Ejere af Røntgen – Ultralydklinikken

Peter von der Recke

Peter von der Recke er født i 1957 og blev færdig som speciallæge i diagnostisk radiologi i 1998. Peter von der Recke har tidligere været ansat som overlæge på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet. , og har især arbejdet med diagnostik og monitorering af onkologiske patienter inden for CT diagnostik og CT-vejledte interventioner. Peter von der Recke har endvidere skrevet ph.d. afhandling om osteoporose. Han har været medejer af Røntgen – Ultralydklinikken på Amagerbrogade siden 2001 og har særlig interesse i Doppler og muskuloskeletale ultralydsundersøgelser.

Marc Allan Hansen

Marc Allan Hansen er født i 1956 og blev færdig som speciallæge i diagnostisk radiologi i 1997. Marc Hansen har været ansat 15 år på Rigshospitalet som overlæge i radiologi med speciale indenfor interventionsradiologi. Arbejdet omfattede især kar- og lever/galdevejs-intervention med ballondilatation og anlæggelse af stents, stentgrafter med mere. Han var således primus motor for introduktion af ballondilatation af dysfungerende hæmo-dialysefistler i Danmark. Marc Hansen har skrevet adskillige videnskabelige artikler om karintervention og osteoporose. Siden juli 2012 har Marc Hansen været medejer af Røntgen – Ultralydklinikken på Amagerbrogade og har dedikeret sig fuld tid i klinikken med nye interesseområder inden for blandt andet muskuloskeletal ultralyd.

Kristoffer Lindskov Hansen

Kristoffer Lindskov Hansen er født 1974 og har været speciallæge i diagnostisk radiologi siden 2014. Kristoffer Lindskov Hansen har været overlæge på Rigshospitalet med tilknytning til CT- og ultralydsektionen samt klinisk lektor på Københavns Universitet. Han har opnået ph.d.- og doktorgrad i radiologi med forskning inden for avanceret ultralyd. Siden januar 2020 har han været medejer af Røntgen – Ultralydklinikken på Amagerbrogade.

Henrik Gutte Borgwardt

Henrik Gutte Borgwardt er født i 1973 og blev færdig som speciallæge i diagnostisk radiologi i 2015. Ansat som overlæge på Rigshospitalet med speciale indenfor neurointerventionsradiologien som omfatter blandt andet akut fjernelse af blodpropper i hjernen og behandling af patienter md hjernehindeblødninger. Har skrevet en ph.d. afhandling om diagnostik af blodpropper i lungerne. Henrik Gutte Borgwardt overtog i 2020 Røntgenklinikken på Christianshavn i Lagkagehuset som januar 2021 fusionerede med Røntgen – Ultralydklinikken på Amagerbrogade.

Virksomhedsgrundlag:

Mission

Røntgen- ultralydklinikken på Amagerbrogade udfører alle former for konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser og visse gennemlysningsundersøgelser. Det er klinikkens kerneopgaver. Det er vores mission, at alle undersøgelser og beskrivelse af undersøgelser skal være af høj faglig kvalitet, så de er en god hjælp for den henvisende læge i dennes behandlingsforløb, at ventetiden på undersøgelse skal være kort, og at svar på undersøgelsen sendes hurtigt efter undersøgelsen. Såfremt en henvisende læge anmoder om en akut undersøgelse, så udføres den samme dag eller den følgende arbejdsdag, og svaret på undersøgelsen sendes kort tid efter.

Vision

Det er vores vision, at patienten er tilfreds med undersøgelsen og gerne vil komme igen. Patienten skal føle sig værdsat og respektfuldt behandlet. Det skal være en positiv oplevelse for både patienter og pårørende at komme til en undersøgelse på klinikken. Det er også en vision, at klinikken skal eksistere mange år frem i tiden, og der iværksættes derfor løbende initiativer til at sikre den mulighed.

Ansvar

Den lægefaglige ledelse af alle medarbejdere foretages af klinikkens ejere. Det overordnede lægefaglige ansvar ligger hos den virksomhedsansvarlige læge. Den enkelte læge har selvstændigt ansvar for sine undersøgelser. Den personalemæssige og driftsmæssige ledelse af alle medarbejdere foretages af administrationschefen. Klinikkens ledende radiograf tilrettelægger radiografernes arbejde med reference til administrationschefen. Radiograferne har et selvstændigt ansvar for udførelse af røntgenoptagelser som autoriserede sundhedspersoner. Klinikken har endvidere en Strålebeskyttelseskoordinator, der er ansvarlig for klinikkens egenkontroller af røntgenudstyr, med reference til den ansvarlige medicinsk-fysik ekspert og den virksomhedsansvarlige læge.

Værdigrundlag

Klinikkens ledelsesgrundlag tager udgangspunkt i, at det er patienten og den undersøgelse, der skal udføres, og beskrivelsen af undersøgelsen, der er klinikkens kerneopgave. Alle medarbejdere skal arbejde for at give patienterne en korrekt og værdig undersøgelse. Alle patienter skal behandles med fornøden respekt og hensyntagen til individuelle forehold. Både den faglige og den personalemæssige ledelse er baseret på tillid til den enkelte medarbejder, som har en faglig baggrund for at udføre sit arbejde, og dialog. Klinikken har meget engagerede medarbejdere, som, i det omfang det er muligt, selv tilrettelægger deres arbejde. Der er stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen fra både ledelsens og medarbejdernes side. Klinikken forventer, at alle medarbejdere gør deres yderste, for at udføre deres opgaver korrekt til patienternes bedste, og ser medarbejderne som den vigtigste ressource i den daglige drift. Klinikken lægger stor vægt på, at medarbejdere trives, og at medarbejderne har en god balance mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv. Klinikken støtter medarbejderne i at opnå en god hverdag med god trivsel.