Om Os

Peter Recke

Peter Recke er født i 1957 og blev færdig som speciallæge i diagnostisk radiologi i 1998. Peter Recke har tidligere været ansat som overlæge på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet. Peter Recke har på Rigshospitalet især arbejdet med diagnostik og monitorering af onkologiske patienter specielt inden for CT-scanning. Peter Recke har endvidere været tilknyttet Rigshopitalet som konsulent, hvor han foretog særlige CT-vejledte behandlinger. Han har desuden særlig interesse i Doppler ultralydscanning og muskuloskeletale ultralydsundersøgelser. Peter Recke har endvidere skrevet en ph.d. afhandling om osteoporose.

 

Marc Allan Hansen

Marc Allan Hansen er født i 1956 og blev færdig som speciallæge i diagnostisk radiologi i 1997. Marc Hansen har været ansat 15 år på Rigshospitalet som overlæge i radiologi med speciale indenfor interventionsradiologi. Arbejdet omfattede især kar- og lever/galdevejs-intervention med ballondilatation og anlæggelse af stents, stentgrafter med mere. Han var således primus motor for introduktion af ballondilatation af dysfungerende hæmo-dialysefistler i Danmark. Marc Hansen har endvidere skrevet adskillige videnskabelige artikler om karintervention og osteoporose. Siden juli 2012 har Marc Hansen været medejer af Røntgen og ultralydsklinikken Amagerbrogade 195 og har dedikeret sig fuld tid i klinikken med nye interesseområder inden for blandt andet muskuloskeletal ultralyd.

 

Steen Bo Wieslander

Steen Bo Wieslander er født 1951. Speciallæge i diagnostisk radiologi 1996. Ansættelser som overlæge på KAS Herlev, Hillerød Sygehus, Helsingør Sygehus samt Privathospitalet Aleris-Hamlet. Uddannelses- og forskningsansvarlig overlæge Billeddiagnostisk enhed, Frederiksborg amt. Specialeansvarlig overlæge Billeddiagnostisk afd. Hillerød Sygehus.  Mangeårig erfaring i UL-, MR-, CT-skanning, konventionel radiologi samt interventionel radiologi. Særlig interesse i gastrointestinal billeddiagnostik. Medejer af Røntgen og ultralydsklinikken Amagerbrogade 195 siden august 2012.